Om Melin Medical

Varje dag assisterar Melin Medical mer än 50 000 patienter genom våra system.

Mer tid att hjälpa

År 2009 fick läkaren Jesper Melin en idé om hur han kunde reducera sin egen arbetsbelastning och få mer tid till sina patienter. I dag upplever mer än 75 % av Norges allmänläkare och akutmottagningar en enklare arbetsdag tack vare Melin Medicals självbetjäninglösning för patientadministration och betalning.

Med tätt samarbete med de ledande journalsystemen på marknaden har vi gjort det möjligt att frigöra personal och andra resurser från onödigt och ineffektivt pappersarbete.

Ingvill Hestenes
CEO
Linn Gimmestad
COO
Steffen Voss
CFO
Frode Narheim
CTO
Martin L. Dahl
CCO / actual leader, Melin Collectors
Anders Kjøs
COO, Melin Collectors
Emir Brdakic
Head of Sales
Lill Midthjell
Head of Customer Success
Bjørn K. Høien
Head of Technical Support