Integritetspolicy

Integritetspolicy för kunder av Melin Medical.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2018-17-09

Vad är en integritetspolicy?

I vår integritetspolicy förklarar vi vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du eller din vårdgivare väljer att använda våra tjänster för hantering av betalning och fakturering avseende bland annat vårdavgifter. Vi beskriver även vilka personuppgifter om dig som behandlas när du i olika situationer lämnar uppgifter till oss, hur vi behandlar personuppgifterna, varför vi gör det och med vilket lagstöd som vi motiverar behandlingen samt berättar vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig. Du får också information om dina rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter och om hur du kan gå tillväga för att utöva dina rättigheter.

Viktiga begrepp

Här förklaras några viktiga begrepp som kan vara bra att kunna för att förstå vår integritetspolicy:

”Personuppgifter” betyder varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till exempelvis ett namn, ett identifikationsnummer såsom t ex personnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer såsom t ex en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

”Behandling” betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vem ansvarar för behandlingen?

Melin Medical Sverige AB behandlar endast dina Personuppgifter som personuppgiftsbiträde på uppdrag av din vårdgivare i syfte att administrera din betalning och fakturering av vårdavgifter m.m. Information om denna personuppgiftsbehandling kan du få från din vårdgivare. Avseende denna behandling är det din vårdgivare som är personuppgiftsansvarig och det är dem du skall kontakta för att utöva de rättigheter du kan ha i form av rätt till rättelse, rätt att göra invändning mot behandling med mera.

Melin Collectors Sverige AB er en underleverandør av Melin Medical, och de behandlar dina personuppgifter om du inte betalar av din vårdgivare utställd faktura eller avisering och om denna fordran därför blir aktuell för inkassoåtgärder. Se melincollectors.se/privacy för information om hur dina uppgifter behandlas.

Din rätt till tillgång till de uppgifter vi behandlar

Du har rätt att kostnadsfritt få besked om och en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig genom att kontakta oss. För eventuella ytterligare kopior, utöver den du har rätt att få kostnadsfritt, kommer vi dock att ta ut en administrativ avgift som motsvarar de kostnader vi har för att ta fram och lämna ut de ytterligare kopiorna till dig.

Din rätt till rättelse och radering

Anser du att någon uppgift om dig är felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller raderas. Kontakta oss i så fall och berätta vilken uppgift du tycker är felaktig och berätta för oss varför den skall rättas eller raderas.

Din rätt till begränsning

Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (fryses) om du anser att de personuppgifter vi behandlar inte är riktiga, om behandlingen skulle vara olaglig, om vi inte längre behöver spara eller behandla uppgifterna men om du trots detta behöver dem för att kunna göra gällande rättsliga anspråk eller om du invänt mot behandlingen och fram tills att vi hanterat din invändning.

Din rätt att lämna klagomål

På Melin Medical tar vi din integritet på allvar. Vi är därför mycket måna om att dina personuppgifter alltid skall behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Har du några synpunkter på vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss

Anser du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på datainspektionen.se.

Kontakta oss gärna

Våra kontaktuppgifter är Melin Medical Sverige AB, 559101-2058, Drottninggatan 45, 411 07 Göteborg.

Du når vår kundtjänst på telefon +46 (0)84-000 05 60 eller via vårt kontaktformulär.